M statsbärande parti utan visioner – Reinfeldts regering mer lik Göran Perssons

Det är intressant att även på SvDs ledarsida efterlyser man moderat framtidspolitik. Och visioner. Det är slående är hur moderaterna som idag Sveriges dominerade parti med regeringsmakten sedan 2006 totalt saknar konkret politik förutom jobbskatteavdraget. Och hur osynliga regeringspartiet är som en ide bärande kraft.

Moderaterna precis som socialdemokraterna tycks vara fast rotade i ett samhälle som inte längre finns. Eller är det så att om man egentligen inte tror på politiken har man heller inga politiska visioner?

Anders Borgs ekonomism kombinerat med Fredrik Reinfeldts ledarstil kopierad från Göran Person och Schlingmans bildsättande har skapat ett regeringsparti var främsta företrädare idag syns mer i livsstils reportage och TV soffor än i politiska diskussioner om framtiden. Där före detta moderater skriver böcker om ‘knapptryckarpartiet’ som beskrivning av det interna moderata iden diskussionen.

Fredrik Reinfeldt som statsminister är en kapten som styr den svensk nationsskutan utan egentlig inriktning. Kanske för att Fredrik Reinfeldts nya moderater skapades och formades under 90-tals krisen.I mycket en reaktion på den socialdemokratiska politik Göran Persson förde som finansminister och sedan skatteminister under 90-talet fram till 2006.

Det är svårt styra mot framtiden om man ständigt ser tillbaka till ett samhälle och relation till ett socialdemokratisk maktparti som inte finns. Det samhälle vi har idag har moderaterna skapat stora delar av. Moderaterna och den av Anders Borg formade ekonomiska politiken är den dominerade politiska kraften. Moderaterna är det statsbärande partiet med en socialdemokrati i fritt fall på väg mot en 25% nivå.

Det är moderaterna som suttit vid makten sedan 2006. Hur har de förvaltat den makten borde vara en självklar fråga liksom vad vill moderaterna göra i framtiden.

Jobbskatteavdraget som ide är dock gamla plankat från politik som fördes i USA och några Europeiska länder för snart 15 år sedan. Sjukförsäkringen ‘reformerades’ 15 år efter att egentliga problemen försvann liksom en arbetsförmedling där ‘folk låstes in med omställnings utbildningar’ under 90-tals krisen som den moderata retoriken beskrev Arbetsförmedlingen.

Moderaterna har blivit förvaltarpartiet som likt socialdemokratern en gång under Göran Persson administrerar Sverige. Inte utvecklar eller förnyar.

Nu tror jag inte så mycket på moderat hybris som en allmänhet och moderat parti som köpt den media bild som moderaternas PR-geni Schlingman med flera kommunicerat ut om den moderata egna förträffligheten

Att moderaterna leder en minoritetsregering med stora problem försvann helt  i medias bevakning av den mer ‘sexiga’ socialdemokratiska interna kollapsen och ledarbyten inom de övriga rödgröna partierna det senaste halvåret.

När Kent Persson med flera moderater nedan nu talar om lyssnande moderater som aktivt bekämpar samhällsproblem får i alla fall mig att undra vilken egentlig samhällsanalys man gör inom moderaterna. Även Anders Borg har ju erkänt att vidgade ekonomiska skillnader är ett problem som accelererat under moderat styre. Välfärd för de som redan har mest tror jag inte är en moderat vision för framtiden. Hur vill moderaterna ge alla svenskar både större egen frihet och en välfärd som når all inklusive de allt fler barn som hamnar i fattigdom. Återigen agerar de nya moderaterna som de gamla socialdemokraterna d.vs. som ett teknokratiskt förvaltar parti där doktrin går före människors behov.

Kent Persson (m) blogg | Tankar och idéer från ett kommunalråd (M) i Örebro

…. Genom ett aktivt lyssnande och genom att ha fokus på att bekämpa samhällsproblemen har partiets politik på område efter område gått från att vara ogenomförbar till att bli trovärdig och just genomförbar. Det är nu dags att göra samma arbete på välfärdsområdet. Genom ett hårt arbete och genom att lyssna på välfärdens medarbetare och föräldrar, elever samt patienter läggs grunden för kloka politiska ställningstaganden. På välfärdsområdet måste hemläxan göras av moderaterna och det går inte att slarva. De nya moderaternas välfärdspolitik måste ta sin avstamp i människors behov och önskemål. Det handlar ytterst om att ta ställning för de enskilda människors rättigheter till en god vård, en bra skola och en värdig äldreomsorg. Här finns inget utrymme för kompromisser och här måste välfärdens kvalité sättas i centrum. Så har det inte alltid varit i moderaternas välfärdspolitik. Driftfrågor har satts före innehåll. Moderaterna måste nu gå från att vara ett parti som stått på särintressenas sida i välfärdspolitiken till att bli partiet som värnar och tar ansvar för allmänintresset i välfärden.

Sverige är idag ett 2/3 dels samhälle där majoriteten lever mycket bra. Och har tillgång till en välfärd i världsklass. Medan däremot den sista 3 delen inte längre sitter med i samma båt och driver allt längre från majoriteten. Utanförskap kallade moderaterna det 2006. Ett utanförskap som tyvärr bara blivit större. Att stora grupper ekonomiskt, socialt och politiskt står utanför  majoritetens samhälle kommer i längden skada Sverige som land.

Det är upp till regeringspartiet moderaterna att komma med svaren. Moderaterna har makten över Sverige.

Glöm Juholt och öka trycket | Ledarsidan | SvD

Klart att det inte bara är ett fascinerande skådespel utan också ett högst relevant nyhetsämne när det en gång statsbärande partiet säckar ihop inför öppen ridå. I dagsläget syns inget slut på följetongen och så länge det skrivs nya avsnitt kommer rapporteringen att fortgå.

Ändå är det konstigt att det inte ställs skarpare frågor till regeringen. Relativt sett går det bra för Sverige, men vi står likafullt inför stora utmaningar, och det ekar rätt tomt i ministrarnas skafferi. Det kloka oppositionsrådet i Örebro, Kent Persson (M), gör sitt parti en tjänst när han varnar för moderat hybris och skriver att det moderata opinionsövertaget över S mer handlar om socialdemokratisk svaghet än moderat styrka.

Ser man till förtroendegapet mellan Reinfeldt och Juholt, eller till den enorma skillnaden i tilltro till moderat respektive socialdemokratisk förmåga att sköta ekonomin, tycks det omöjligt för S att bryta M:s dominans. Men valet 2014 avgörs inte av S-interna våndor på nyåret 2012 utan av hur regeringen möter den ekonomiska nedgång som väntar och, hur väl man lyckas att lägga ut en attraktiv linje för framtiden.

Det räcker inte heller att M klarar sig bättre än S för att det ska bli fortsatt borgerligt styre; många fler partier är med i leken. En stark varningssignal är att Alliansen bara med nöd och näppe lyckas samla mer än 50 procent i mätningar som görs när socialdemokratin är helt under isen.

Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.