Massiv datamining och super register i den moderata regeringens nya terrorplan?

Vad de tre svenska underättelse och säkerhetstjänsterna nedan säger är att de vill ha gemensamt spanings och register databas där information kan flöda in från de olika myndigheternas områden – kombinerat alltså FRA:s signalinhämtning, säpos övervakning och MUST internationella samarbete.

Det ger förstås oerhört mycket information samlad i en organisations struktur.

Vem granskar och ifrågasätter NCTs arbete idag?  Och ställer krav på kompetensen i det som hittils varit en totalt misslyckade svensk anti-terror arbete av döma av de i stort misslyckade rättegångarna i tex Göteborg. 

Regeringen är inte avvisande. ”Vid behov kan regeringen komma att överväga åtgärder för att undanröja hinder för en effektiv och modern myndighetssamverkan”, står det i skrivelsen till riksdagen.

Beatrice Ask och den moderata regeringen verkar vara redo att bygga upp en massiv övervakningsstat efter modell från George W Bush amerikanska polisstat. Där socialdemokratin verkar redo att passivt acceptera vad som sägs till dem från säkerhets och underättelsetjänst byråkratin om att utvidga den egna verksamheten.

Bloggat:
En svala gör ingen sommar, men en terrorist kan skapa ett övervakningssamhälle

SvD har läst regeringens nya terrorplan | Politik direkt

Men enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) finns det mer att göra. NCT består av företrädare för Säpo, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Försvarets radioanstalt (FRA), och analyserar terroristhotet mot Sverige och svenska intressen.

I ett brev till regeringen i oktober, inför arbetet med den nya strategin, skriver cheferna för de tre myndigheterna att dagens regler om sekretess och behandling av personuppgifter ”förhindrar en effektivare NCT-samverkan”.

Det är oklart hur långt Säpo, Must och FRA kan gå när det gäller att samarbeta i en ”gemensam databas”. Regelverken för personuppgiftsbehandling medför också ”praktiska problem i det dagliga NCT-samarbetet”. Säpochefen Anders Danielsson, Mustchefen Stefan Kristiansson och FRA-chefen Ingvar Åkesson uppmanar regeringen att se över lagstiftningen för att möjliggöra ”en förbättrad svensk förmåga att bemöta terrorhot”.

Regeringen är inte avvisande. ”Vid behov kan regeringen komma att överväga åtgärder för att undanröja hinder för en effektiv och modern myndighetssamverkan”, står det i skrivelsen till riksdagen.

– Vi tar de synpunkter som de har lämnat in på stort allvar. Det är alldeles uppenbart att de har behov av att utnyttja information tillsammans, och det här är en fråga som vi följer vidare, säger Beatrice Ask.

Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.