Folkpartist satsar på våga vara svensk kampanj

– Vi är så rädda att vara svenskar och att kritisera invandrarpolitiken, säger hon.

Folkpartibekant får ursäkta men citatet ovan kunde direkt ha kommit från Sverigedemokraterna. En inte helt okänd grupp i Blekinge.

En kampanj med slogans som “våga vara svensk” är både att direkt fiska i främlingsfientliga vatten och knappast något som folkpartiet i stort vill stå för?

En på sin håll redan djup främlingsfientlighet behöver knappast underblåsas av etablerade partier som folkpartiet. 

Det är partiets ordförande i Olofström Erika Nagy som i en del av sin personvalskampanj tryckt upp gula disktrasor med sloganen "våga vara svensk".

Olämplig slogan
Emanuel Norén som är partiets gruppledare i Olofström tycker att det är olämpligt att använda sig av en slogan som lätt kan misstolkas.

– Jag blir väldigt förvånad över att man vill använda en slogan som direkt för tankarna till Sverigedemokraterna och deras valslogan. Tittar man på typsnittet på texten så är den slående lik Sverigedemokraternas, säger han

Erika Nagy har tidigare fått kritik från ledande Folkpartister efter att hon sagt att hon kan tänka sig att aktivt söka stöd hos Sverigedemokraterna.

Något som Emanuel Norén nu tror förstärks i och med disktrasan.

Även partiets länsordförande Nils-Ingmar Thorell har reagerat på disktrasans budksap och tycker att det är omdömestlöst av Erika Nagy att uttrycka sig så.

Viktigaste frågan
Erika Nagy själv ser inte någon problematik med budskapet på disktrasan. Hon valde sloganen "våga vara svensk" för att hon tycker att det är den viktigaste frågan just nu.

– Vi är så rädda att vara svenskar och att kritisera invandrarpolitiken, säger hon.

Erika Nagys disktrasa väcker ilska inom FP – Nyheter P4 Blekinge | Sveriges Radio

Göteborgsposten – Låt SD bli ett stödparti för alliansen?

Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och får en vågmästarroll, så är detta ett demokratiskt faktum. Någon anledning till panikåtgärder finns inte. Alliansregeringen kan lugnt sitta kvar och avvakta en förtroendeomröstning i kammaren. Låt Sverigedemokraterna välja vilket block de vill stödja, men förhandla inte med dem och anpassa inte politiken.

Ska jag tolka GPs ledare ovan som att de uppmanar Fredrik Reinfeldt att låta SD bli ett stödparti för alliansen?

Det är vad SDs eventuella intåg i riksdagen handlar om. Regeringsfrågan och vilket av de två partigrupperna som har ett underlag för att styra Sverige genom vad som fortfarande är den värsta globala ekonomiska krisen sedan depressionen på 30-talet. Precis som på 30-talet har också ett parti med affärsiden hets mot folkgrupp och religion chans att bli politiskt etablerade.

SD är inget obetydligt missnöjes parti med två pajaser som partiledare. Det är ett grovt främlingsfientligt parti som öppet hetsar mot i det här fallet muslimer. Och ett parti som ser ut att bli lika stort som folkpartiet 2010. 

Läs återigen vad Jimmy Åkesson skriver nedan och byt muslim mot jude och islam mot judendom. Budskapet framgår ganska klart.

Man utgår från att muslimer inte vill någonting hellre än anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska normer, liksom att islam i grund och botten är samma sak som kristendom, med den enda skillnaden att muslimer har ett annat namn på gud.

Därmed antar man också att man kommer att kunna tämja islam på samma sätt som sekulära krafter sedan århundraden tillbaka tämjt den europeiska kristendomen och förpassat den till den privata sfären.

Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på vålds­användning. Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att islam och den muslimska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen.

Detta, tillsammans med nästan 1 400 år av krig och motsättningar mellan islam och det kristna Europa, tror sig nu dagens makthavare kunna övervinna i en handvändning.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson på Aftonbladet Debatt: Muslimerna är vårt största utländska hot sedan andra världskriget | Politik | Debattämnen | Debatt | Aftonbladet

Är det detta parti Göteborgsposten uppmanar alliansen att sitta kvar med som regeringsunderlag? För som väl all vet kräver minoritetsregeringar samarbete utanför den egna partigruppen. Precis som GP säger nedan.

För det första är minoritetsregeringar inget att vara rädd för. Det bör inte minst Mona Sahlin veta. Hon har suttit i flera. Med enstaka undantag har socialdemokraterna aldrig haft egen majoritet.

Vilka ska då alliansen om de sitter kvar direkt eller indirekt stödja sig på.

Som opinionsmättningarna sett ut länge finns det två alternativ för en fortsatt Fredrik Reinfeldt regering att stödja sig på. Något eller några av de rödgröna partierna eller SD. Om Mona Sahlin kan hålla ihop de rödgröna i ett fördjupat samarbete är det enda alternativet klart för Fredrik Reinfeldt.-

Skall Fredrik Reinfeldt låta ett antal Sverigedemokrater i riksdagen rösta in alliansen vid en kommande förtroende omröstning om regeringsalternativ 2010?

För att i varje framtida fråga fram till 2014 vara beroende av dessa Sverigedemokrater.

Mona Sahlin liksom de övriga partiledarna misstänker jag har förstått vad frågan handlar om. Den som håller ihop sitt lag bäst vinner. Spricker de rödgröna vinner Fredrick Reinfeldt på walkover. Då har han det största sammanhållna politiska blocket om än med en majoritet.

Var och en får väl göra sin bedömning hur seriöst talet om en blocköverskridande regering var från både Björklund eller Sahlin.

Det är en politikens chickenrace med Sverigedemokraterna som Svarte Petter.

Bloggat:Sahlin till Ohly: Vi släpper er som en het potatis (PJ Anders Linder om politik & samhälle), VÄNSTRA STRANDEN, Kulturbloggen, Linnéa Darells blogg, Thoralf Alfsson, jj.n, Andrea Doria, annarkia, Röda Malmö, Mitt i steget, Johan…, Kommunisternas blogg och Röda Berget

Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och får en vågmästarroll, så är detta ett demokratiskt faktum. Någon anledning till panikåtgärder finns inte. Alliansregeringen kan lugnt sitta kvar och avvakta en förtroendeomröstning i kammaren. Låt Sverigedemokraterna välja vilket block de vill stödja, men förhandla inte med dem och anpassa inte politiken.

Det blir bökigt och föga trevligt, men de två alternativ som nämns är betydligt otrevligare.

Att bilda en blocköverskrivande majoritetsregering enbart för att neutralisera Sverigedemokraterna innebär, som statsvetaren Marie Demker påpekat, att etablissemanget bildar front mot antietablissemanget. Det vore att ge Sverigedemokraterna ett drömläge inför valet 2014.

Att låtsas som om Sverigedemokraterna inte finns skapar ingen stabil regeringsmakt. Låt oss säga att Mona Sahlin blir statsminister – med hjälp av Sverigedemokraterna. Dessa kan ju inte berövas sin rösträtt i riksdagen. Antag vidare att Sverigedemokraterna några månader senare väljer att stödja alliansens budget, vilket är helt realistiskt, och vi har en omedelbar regeringskris.

Både till vänster och höger har det föreslagits att denna komplikation skall undvikas genom att minoritetsblocket lovar att lägga ner sina röster i viktiga omröstningar. I praktiken innebär det att riksdagen skulle hemförlova sig under fyra år. Inte är väl Sverigedemokraterna värda ett dylikt undantagstillstånd?

Nej, då är det mycket bättre att respektera valresultatet, tillämpa parlamentarismen och låta eventuellt invalda sverigedemokrater springa sig trötta i riksdagsutskotten.

GP 28/11 -09

Riksdagen schack matt? – Ledare – www.gp.se

Enad rödgrön majoritet mot den borgerliga alliansens minoritet 2010

sahlin

Mona Sahlins tal om en blocköverskridande regeringen för att hindra politiskt kaos i riksdagen efter valet 2010 är högst relevant. Det uppmärksammar svagheten i det borgerliga regeringsalternativet inför valet 2010.

En svaghet som media hittills undvikit att ta upp.  Partierna som van valet 2006 är idag svagare än någonsin där 3 års borgerlig politik tycks vara på väg att radera ut två av allianspartierna.

Väljarna har med andra ord knappast belönat den borgerliga alliansen med ökat stöd.

Sedan handlar vad Mona Sahlin säger heller i första hand inte om SD. Vad nu än diverse röda och blåa kämpar för fortsatta låsta blockgränser säger. Precis som FPs inviter till MP om samarbete efter valet 2010.

Det handlar om politisk taktik och möjligheten att spräcka regeringsunderlaget för Fredrik Reinfeldt och moderaterna efter 2010 när som det ser ut två nästan jämstora block kommer att stå mot varandra i riksdagen.

SD i riksdagen har socialdemokraterna räknat med sedan 2006 som ett tänkbart resultat av valet 2010. Därav samarbetet med MP och inviterna till FP och C. Det gäller att säkra makten med socialdemokraterna som den centrala spelaren oavsett resultatet 2010. 

För alliansen innebär SD’s framgångar problem. Det enda sättet den moderatledda alliansens kan sitta kvar som opinionssiffrorna sett ut länge är genom att direkt eller indirekt stödja sig på SD efter 2010. Samtidigt har de två mittenpartierna gjort klart att de inte kommer att samarbeta med SD. Svagheten i det borgerliga regeringsalternativ är ju uppenbar och något som borde angripas stenhårt av de rödgröna hela vägen fram emot valet 2010.

Man kan bara hoppas de socialdemokratiska valtaktikerna fortsätter på den inslagna vägen och hamrar in dessa två budskap tillsammans med ett klar rödgrönt budskap om att Sverige behöver förändring.

1. Risken för en borgerlig minoritets regering 2010 och medföljande kaos i riksdagen.

2. Att det inte kommer att ske något samarbete med SD från socialdemokraterna eller de rödgröna. 

3. Ställ frågan om en röst på alliansen kommer att innebära en röst på SD?

Det är samtidigt roligt att se de tre samspelta rödgröna partiledare som var i Göteborg för en vecka sedan och pratade om det rödgröna alternativet inför 2010. Trots att det handlar om tre olika partier och en mycket ovan roll för socialdemokratin fanns det en klar vilja att ge och ta. 

När Fredrik Reinfeldt vill vara Tage Erlander och Lars Ohly nu citerar Gustav Möller – ”endast det bästa är gott nog åt folket” verkar det som alla vill vara socialdemokrater.

Vilket ju inte är ett helt fel läge att vara i inför 2010.


Mer i media DN1 och DN2 samt SvD och Expressen.

Bloggat:
Mona Sahlin – låter sverigedemokraterna bli regeringsbildare, Bloggoskop november 2009, Blocken blockerar, SD kan tacka Aftonbladet, C pankslagna, nu S i panik.,   Monas skygglappar, Ensam är stark, eller "sköt dig själv, skit i , Viss (men långtifrån total) klarhet i , KAOS BOR GRANNE MED MONA?, Huggsexan inför 2010 har börjat, Sahlins sd-halmstrå till makten, Råd till Sahlin: Lyssna på Reinfeldt, Majoritetsregering krav från (S) men bara , Mona erkänner; Rödgrön valallians skrotas , Sveriges framtid, Sahlin lämnar Walk Over?, Sahlin: politiskt kaos hotar efter valet 2010, Rödgrön ledning i DN/Temo – Moderaterna , Sahlin har delvis rätt 

Enligt Synovates opinionsmätning, som publiceras i Sydsvenskan och Dagens Nyheter, får Sverigedemokraterna (SD) 4,7 procent av väljarstödet. Det är det högsta stöd SD någonsin fått i just dessa mätningar och innebär att inget av de två politiska blocken skulle kunna bilda majoritetsregering om siffrorna blev valresultat. Uppgången är dock inte statistiskt säkerställd.

Varnar för politisk katastrof

De rödgröna får ett sammanlagt stöd på 48,7 procent, medan regeringspartierna får 45,4 procent.

S-ledaren Mona Sahlin anser att det måste bildas en blocköverskridande regering om SD kommer in i riksdagen.

– Inget annat än en blocköverskridande majoritetsregering är acceptabelt. Med de utmaningar som Sverige står inför de kommande åren vore det politisk katastrof med en minoritetsregering som är beroende av Sverigedemokraterna, säger hon till DN.

Styr hellre över blockgränsen – än låter SD bli vågmästare | Nyheter | Aftonbladet

Hets mot muslimer lönar sig för SD – Räcker det till riksdagen?

Det skrivs ganska mycket om SDs framgångar i opinionsundersökningar just nu. Det skrivs dock ganska lite om de bakomliggande orsakerna.

Sverige håller på att få ett nytt parti i riksdagen som gjort hets mot folkgrupp till sin bärande politiska ide tillsammans med en mytisk bild av vad som är svenskhet.

Både statsvetare och de etablerade partierna i Sverige har tror jag grovt underskattat ‘muslim’ frågans sprängkraft och SDs kritik mot de etablerade partierna för oviljan att lösa frågan.

Detta är också anledningen till att dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna med islam och islamisering. Man utgår från att muslimer inte vill någonting hellre än anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska normer, liksom att islam i grund och botten är samma sak som kristendom, med den enda skillnaden att muslimer har ett annat namn på gud.

Därmed antar man också att man kommer att kunna tämja islam på samma sätt som sekulära krafter sedan århundraden tillbaka tämjt den europeiska kristendomen och förpassat den till den privata sfären.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article5978707.ab

Att SD hetsar just mot muslimer är knappast en tillfällighet. SD är främlingsfientligt men det är också en stor grupp av de svenska väljarna. Det finns en stort och utbred intolerans hos många svenskar mot allt som avviker från Astrid Lindgren normen för vad som är svenskt.  Och en lika stor utbred intolerans mot religioner.

SD ledarens kritik ovan kunde lika gärna kommit från etablerade debattörer både till höger och vänster på den politiska skalan när det gäller synen på Islam. 

Vellinge svenskar är knappast bara ett fenomen på den svenska landsbygden i Skåne.

Det går alltså att vinna röster från många partier just genom att hetsa mot muslimer och islam. Liksom att prata om kärnfamiljen och vikten av att bevara svenskheten.

Man kan dock undra vad reaktionen hade blivit hos allmänheten om SD ledarens debatt artikel hade hetat ‘Judarna är vårt största utländska hot’.

Där finns det ju i alla fall en historisk erfarenhet av vad hets mot religion och folk ledde till.

akesson

 

I Sentios mätning är ökningen 2,6 procentenheter jämfört med oktober. SD är förutom tidigare nämnda partier även större än Vänsterpartiet och Folkpartiet. Enligt Sentio är ökningen statistiskt säkerställd.

Båda undersökningarna är gjorda efter SD:s partiledare Jimmie Åkessons mycket omdiskuterade debattartikel i Aftonbladet, där han pekar ut muslimer som ett hot mot Sverige. I samband med Sifos mätning sade statsvetare till TT att mindre partier gynnas rent generellt av att uppmärksammas och synas, eftersom de inte har några andra naturliga kanaler för att nå ut.

Socialdemokraterna backar med hela 4,4 procentenheter i Sentios mätning till 31,5 procent, en förändring som är statistiskt säkerställd. Det rödgröna blocket har stöd av 46,4 procent av väljarna, medan 43,7 procent stödjer det borgerliga blocket. Det innebär att inget av blocken får egen majoritet och att SD skulle bli vågmästare om det vore ett valresultat.

Nya rekordsiffror för SD – DN.se

Bloggat:
In Your Face, Dexion, Kent Persson (m) blo…, Mitt i steget, Johan…, Peace, Love and Capi…, Jonas Morian | Prome…, Dick Erixon, Ted Ekeroth, Svensk historia, Peter Andersson – me… och Peter Andersson – me…, Ger debattartiklar opinionsframgångar?

Mer i media:
Nya rekordsiffror för SD – igenNya rekordsiffror för SD – igen; SD får över 7 procent i ny undersökning, Här är flyktingar inte välkomnaANALYSSD klart över riksdagsspärren;

Missnöjda moderater till SD grunden för uppgången över 4%?

Omkring hälften av dem som gått över till Sverigedemokraterna sedan de lämnade 3-procentsnivån bakom sig kommer från Moderaterna. En fjärdedel kommer från de andra borgerliga partierna och lika många från S.

Är det möjligen dags att avliva myten om Sverigedemokraterna som ett parti fyllt med missnöjda socialdemokrater? Eller att Sverigedemokraterna skulle vara något slags vänsterparti.

Jag skrev för ungefär ett och ett halvt år sedan att jag trodde Sverigedemokraterna hade stor chans att värva missnöjda värdekonservativa väljare från moderaterna. Min gissning är att så har hänt.

Likadant tror jag valet 2010 blir en kamp för varje väljare utan någon större majoritet för något block. Och jokern 2010 tror i alla fall jag blir piratpartiet.

Frågan är om socialdemokraterna och de rödröna är redo för den mobiliseringsansträngning som krävs i kampen med alliansen. Här börjar de rödgröna ur ett underläge.

– Socioekonomiskt ser SD:s väljare ut som socialdemokrater, de har låg utbildning men tjänar ganska bra. Men de har borgerliga värderingar, säger Carl Melin.

Sen undrar i alla fall vilka dessa socialdemokrater med borgerliga värderingar, låg utbildning och hög inkomst är?

Bloggat:
Framåt för det rödgröna blocket., Högerpopulism och vänsterpopulism´, När ska de rödgröna lära sig?, Utslagning presenteras som rehabilitering, Den vilda jakten på sanningen, Mindre än ett dygn kvar ?.., Siffror som talar, PP var inte med i riksdagsvalet 2006, S ökar såklart, SD FJÄRDE STÖRSTA PARTI, Gastkramande, Ta SD på allvar!., United Minds: Sverigedemokraterna sex procent..

 

Tillsammans stöds de rödgröna partierna av 48 procent av väljarna.

– Om det vore val i dag skulle de tillsammans kunna bilda en majoritetsregering, säger Carl Melin, opinionschef på United Minds.

Med sex procent av väljarna bakom sig, den hittills högsta siffran, är SD mätningens fjärde största parti. Bara S, M och MP är större.

– Debatten om Sverigedemokraterna har gynnat dem, säger Carl Melin.

Men partiet tappar sin position som vågmästare. Enligt mätningen skulle de bli helt utan inflytande eftersom de rödgröna är större än alliansen och SD tillsammans.

Liknar sossar

Omkring hälften av dem som gått över till Sverigedemokraterna sedan de lämnade 3-procentsnivån bakom sig kommer från Moderaterna. En fjärdedel kommer från de andra borgerliga partierna och lika många från S.

Överströmningen till SD är en viktig förklaring till Alliansens kräftgång. Jämfört med den förra mätningen tappar de fyra borgerliga partierna 2,7 procent.

– Socioekonomiskt ser SD:s väljare ut som socialdemokrater, de har låg utbildning men tjänar ganska bra. Men de har borgerliga värderingar, säger Carl Melin.

 

Medvind för Monas gäng | Nyheter | Aftonbladet

Ta den svenska främlingsfientligheten i SD på allvar

Detta är också anledningen till att dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna med islam och islamisering. Man utgår från att muslimer inte vill någonting hellre än anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska normer, liksom att islam i grund och botten är samma sak som kristendom, med den enda skillnaden att muslimer har ett annat namn på gud.

Därmed antar man också att man kommer att kunna tämja islam på samma sätt som sekulära krafter sedan århundraden tillbaka tämjt den europeiska kristendomen och förpassat den till den privata sfären.

Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på vålds­användning. Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att islam och den muslimska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen.

Detta, tillsammans med nästan 1 400 år av krig och motsättningar mellan islam och det kristna Europa, tror sig nu dagens makthavare kunna övervinna i en handvändning.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson på Aftonbladet Debatt: Muslimerna är vårt största utländska hot sedan andra världskriget | Debatt | Aftonbladet

Jag tror politikerna i alla partiet måste ta den svenska främlingsfientligheten på allvar. Något som jag inte är säker på att de gör även efter gårdagens Agenda.

SD är mer än ett missnöjesparti. All ‘heder’ åt Jimmie Åkesson. Han sade på Aftonbladet debatt ovan exakt vad SD anhängare säger på 100-tals webbplatser och många tysta sympatisörer inom och utom etablerade partier tänker. Det är hets mot en religiös minoritet i Sverige som utgör stommen i dagens SD.

Byt ut orden islam och muslim mot judendom och jude i SDs debattartikel ovan så misstänker jag att reaktionen hade blivit en annan och mycket starkare.

SD anhängare är måhända missnöjda med etablissemang men den sammanhållande faktorn är avsky för den ‘mångkulturella eliten’ som tvingar på dem främmande  ‘icke’ svenska värderingar. Och en hets mot just muslimer och icke européer.

Det handlar om nationalism, socialkonservatism och nationalromantik kombinerat med ett land ett folk om det nu känns igen som politiskt slagord?

Att som politiska kommentatorer likt Aftonbladets Lena Melin mena att SD inte ska legitimeras med för mycket uppmärksamhet löser knappast problemet med en djup svensk främlingsfientlighet. Och det ger SD exakt den roll de vill ha som outsidern förföljd av etablissemanget.

Ordet mångkulturell i debatt artikeln ovan döljer ett djupt främlingsfientligt parti arvtagare till bevara Sverige svenskt. Främlingsfientlighet blir inte bättre för att man väver in det i ett akademiskt språk.

Mer i Media:
AB

Bloggat:
Sverigedemokraterna bekänner färg, Sedan när blev muslimer en ras?

 

Måste bemöta SD

Maud Olofsson (C) tror också hon att många av de som uppgav att de vill se SD i riksdagen gör det för att ”röra om i grytan”.

Hon säger att det är viktigt att inte låta partiet få en offerroll som en underdog mot etablissemanget.

– Vi måste gå i klinch.

Mona Sahlin passade också på att ännu en gång framföra att det rödgröna blocket aldrig kommer att samarbeta med SD om de kommer in i riksdagen.

Lena Mellin, Aftonbladets politiska kommentator, tror dock att politikerna måste vara försiktiga med vilken slags uppmärksamhet de ger partiet.

Bra att publicera

– Genom att offentligt diskutera en eventuell vågmästarroll i nästa val, och hur partiblocken i så fall gör då, är att märkvärdiggöra Sverigedemokraterna på ett obegripligt sätt. De är fortfarande ett väldigt litet parti, säger hon till Aftonbladet.se efter debatten.

Mellin säger att man ska ta uppgiften att 18 procent vill ha SD i riksdagen med en nypa salt.

– Vi måste gå i klinch med SD | Nyheter | Aftonbladet

 

En opinionsundersökning från Sifo som presenteras i SVT:s ”Agenda” visar att 18 procent av svenskarna vill se Sverigedemokraterna i riksdagen.
Näringsminister Maud Olofsson, C, tror att det handlar om att man vill se någon som rör om i grytan – och att inte så många kommer att rösta på dem.
– Jag tror att när det kommer till kritan och man ska lägga sin röst tar man det på mer allvar, säger Maud Olofsson i ”Agenda”.
Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin säger i ”Agenda” att hon inte tror att det rör invandringsfrågan lika mycket som det rör missnöje mot etablissemanget.

Sahlin: Missnöje bakom SD-stöd – Nyheter – Senaste nytt | Expressen – Nyheter Sport Ekonomi Nöje