Urban Ahlin och socialdemokratisk utrikesrealpolitik(hyckleri)

Björn Elmbrant säger som det är nedan – socialdemokratisk utrikes och säkerhetspolitik om man tittar bortom retoriken om folkrätt, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är baserad på kallt realpolitiskt agerande. Vilket Urban som talesperson måste följa antar jag. Även om han i andra sammanhang kan tala sig varm för demokrati och mänskliga rättigheter så länge inte detta ställer krav på faktiska ställningstagande som går emot svenska realpolitiska intressen. 

Tyvär saknas det helt en debatt om utrikes och säkerhespolitiken idag inom socialdemokratin – istället bygger man vidare på en analys 20år gammal från kalla kriget slut som idag inte har någon verklighetsförankring. Liksom den roll för EU, FN och Nato som man då tänkte sig. 

Svenska politiker inklusive Urban Ahlin har blivit så knutna till det Nato-samarbete som inleddes med omsvängningen av utrikes och säkerhetspolitiken efter murens fall att de helt och hållet kommit att indentifiera Sveriges intressen med Europas stormakter och USA. 

Vilket förstås är en del av realkalkylen som ligger bakom den svenska vapenindustrins agerande liksom avtalet med Saudiarabien om militärt och säkerhetspolitiskt samarbete. Saudiarabien är idag EU/Nato and USAs främsta allierade förutom Israel i muslimska världen.  I kalkylen finns förstås som den andra delen vikten av att den svenska-brittiska vapenindustrin hålls igång genom vapenexport och rena vinst intressen.

Så här har den socialdemokratiska utrikes och säkerhetspolitiken sett ut sedan kalla krigets slut och Sveriges anslutande till EU och vårt partnerskap med Nato för fred och ett militärindustriella samarbete med västliga stormakter och USA. Sverige har blivit en integerade del av den västliga stormaktspolitik som vi en gång kritiserade. Där FN har kommit att skjutas åt sidan som ett världsamfund för att istället bli ett direkt verktyg för stormaktspolitiken. Om FN ens för syns skull konsulteras. 

Och Sveriges röst har tystnat internationellt, i Eu och i Sverige. 

Det svenska försvaret har blivit en insatsstyrka redo att skickas ut i Natos och EUs tjänst liksom en svensk utrikespolitik som blivit en del av stormaktspolitiken. Det är i Bryssel och Washington den svenska utrikes och säkerhetspolitiken formas idag. Inte i Stockholm i en riksdags som verkar ovetande om de mesta som rör utrikespolitik och säkerhetspolitiken eller åtminstonde väldigt tyst. 

Sen hur ska man utolka Urbans Ahlins svamlande i ekots lördags intervju?  …Sverige kanske inte ska sälja vapen till ”diktaturer” men däremot möjligen till ”icke-demokratier”…  Cynikern hade sagt att det borde tolkas som – vi säljer vapen till alla som ingår i eller gillas av Sveriges partners i EU och USA - som länder likt Saudiarabien som med brittiskt tränade soldater slog ner en demokratirörelse i Bahrein. Och aktivt verkar för att motverka alla rörelser som vill ha sekulära demokratiska stater i mellanöstern just för att man är livrädda för en demokratirörelse som kan störa eller störta den saudiska kungafamiljens envåldsgrep över Saudiarabien. 

En utrikes och säkerhetspolitik där man talar om respekt för demokrati och mänskliga rättigheter i ena stunden för att sedan vända sig om och göra affärer med de ‘rätta’ icke demokratierna är förstås inte trovärdigt. Ordet hyckleri uppstår lätt… 

Möjligen är det många som inte ville se att den saudiska vapen krisen också är en kris för socialdemokratin och den utrikes och säkerhetspolitk som socialdemokraterna drivet

Urban Ahlins realpolitik Dagens Arena

När avtalet slöts levde många i tron att det var viktigt att saudierna fanns med i det av USA proklamerade kriget mot terrorismen. I dag, med den arabiska våren i färskt minne, inser vi att för arabvärldens patriarkala diktaturer var kampen mot terrorismen bara ett tunt kamouflage för att kunna slå ned folkligt motstånd.

Saudiarabiens militära hjälp för att kväsa upproret mot kungadömet i Bahrain visar detta. Alla begriper att det i sig är ett starkt skäl till att bryta avtalet i förtid.

Urban Ahlin påstår i intervjun att han står för ”oberoende” och ”handlingsfrihet”. Men att halsstarrigt hålla fast vid ett avtal, som han påstår sig ogilla, är inte tecken på oberoende och handlingsfrihet. Det är inte heller upplyftande att lyssna till Ahlins dribblande om att Sverige kanske inte ska sälja vapen till ”diktaturer” men däremot möjligen till ”icke-demokratier”. Vilka länder det handlar om vill han inte säga.

Vi trodde ”handlingsfrihet” gällde Sverige som nation, men det låter på Urban Ahlin som att det mest handlar om vapenindustrins handlingsfrihet att exportera vart som helst i världen. Och Socialdemokraternas absurt låga profil i vapenbyken? ”Man måste inte slå på trumman hela tiden om man är i opposition”, förklarar Ahlin.

Han behöver inte slå på trumman. Alla förstår ändå av Ekots lördagsintervju att Moderaternas saudiska vapenkris i hög grad också är Socialdemokraternas.

Med de två största partierna i symbios med varandra och med vapenindustrin, är det svårt att tro att riksdagens konstitutionsutskott kommer så långt i sin granskning.

Alternativet att tillsätta en oberoende kommission rycker därmed allt närmare.

Read More

S-kvinnor revolterar mot Urban Ahlin – Lena Sommestad säger nej

För att citera Lena Sommestad..

– Den här frågan om de sexuella trakasserierna har lett till att förtroendet för Urban Ahlin har sviktat, förtroendet för honom som en god ledare i partiet, säger S-kvinnors ordförande Lena Sommestad.

Jag hade lagt till kan man ha en förtroende för en person med en ledarstil som flertalet personer som jobbat för honom beskriver som ‘ management by fear’.

Annars har jag bara all beundran för Lena Sommestad som vågar gå ut och klart och ha en åsikt om en inom socialdemokratin mycket stark makthavare. 

Ny oenighet i SHjälp media att följa reglerna!Är han dömd?Juholt igen!

S-kvinnorna säger nej till Ahlin på nytt toppjobb – DN.SE

Som företrädare för S-kvinnor skulle jag gärna se att vi inte utsåg en biträdande partisekreterare som har den här typen av problem i bagaget, säger Lena Sommestad, ordförande i S-kvinnor till DN.se.

I eftermiddag utser Socialdemokraternas riksdagsgrupp en ny gruppsekreterare. Partiledaren Håkan Juholt vill att Urban Ahlin, i dag utrikespolitisk talesperson, ska få uppdraget. Enligt SVT blir Ahlin i så fall även biträdande partisekreterare och får sitta med när partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna, det verkställande utskottet (VU), sammanträder.

Men S-kvinnor motsätter sig öppet nomineringen. Bakgrunden är att Urban Ahlin 2008 anklagades för sexuella trakasserier. Den dåvarande gruppledaren Sven-Erik Österberg kallade då till sig Ahlin till ett enskilt samtal och kvinnan som anmält Urban Ahlin omplacerades.

– Jag kan inte bedöma allvaret i händelserna som föranledde den diskussion vi hade, jag har inte den insynen. Men det är naturligtvis så att positionen som biträdande partisekreterare är en väldigt viktig position i partiet, det är en position som kräver goda ledaregenskaper, det är en position där det är viktigt att man har ett starkt förtroende.

– Den här frågan om de sexuella trakasserierna har lett till att förtroendet för Urban Ahlin har sviktat, förtroendet för honom som en god ledare i partiet, säger S-kvinnors ordförande Lena Sommestad.

Read More

Urban Ahlin känd från wikileaks o sextrakasseri anklagelser Håkan Juholts nya högra hand o vice partisekreterare?

Som gruppsekreterare och biträdande partisekreterare blir Urban Ahlin något av Håkan Juholts högra hand. Han kommer att bistå partiledaren med råd och hjälp om hur politiken ska utformas, lösa problem som uppstår och försöka avstyra akuta kriser. Således inget enkelt uppdrag med tanke på det läge Socialdemokraterna och Håkan Juholt befinner sig i.

enligt med vad Mats Knutson och rapport skriver är det Urban Ahlin som blir Håkan Juholts nya högra hand som gruppsekreterare i riskdagen och vice partisekreterare. Frågan är då om socialdemokraterna kan ha en vice partisekreterare som stått anklagad både för sextrakaserier och enligt wikileaks för att i praktiken fungerat som en CIA-asset  in den socialdemokratiska partitopen.

Den är en allvarligare om en person som av mina källor inom socialdemokratin beskrivs för att uttryck sig diplomatiskt som totalt utan moderna ledaregenskaper nu ska hjälpa Håkan Juholt leda nystarten av socialdemokratin. En person vars ledare stil beskrevs av mina källor som ‘management by fear’.

Som Aftonbladet rapporterade 2010 angånde sextrakasserierna….

Aftonbladet kan i dag avslöja att Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin anklagas för sexuella trakasserier. Händelsen har skakat om medarbetarna på den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Mona Sahlin bekräftar att hon har känt till anklagelserna i två år.

– När detta inträffade för två år sedan förvissade jag mig om att gruppledaren agerade och omedelbart hanterade situationen.

Utlovade bättre jobb

Kvinnan anställdes för att jobba för Urban Ahlin 2008.

Två kandidater tävlade om jobbet men han ville absolut anställa kvinnan.

Enligt uppgift började de påstådda trakasserierna ganska omgående.

Enligt Aftonbladets källor handlade det om löften om bättre jobb i utbyte mot sexuella tjänster och sms med sexuellt innehåll.

Ahlin ska också ha knackat på medarbetarens hotelldörr mitt i nätterna när de varit ute på resa och velat ha sex.

Vände sig till chefen

Kvinnan anmälde efter en tid trakasserierna till sin närmaste chef.

Han gick i sin tur till kanslichefen Katinka Hort.

– Det var en medarbetare här på kansliet som kände sig kränkt av den riksdagsledamot som hon jobbade tillsammans med, säger hon.

Vad var det för kränkningar?

– De handlade om hur han betedde sig mot henne som kvinna. Hon jobbade nära honom och kände sig kränkt av hans sätt att vara och osäker på hur han såg på deras relation, om den var rent professionell eller inte.

Sexuella trakasserier?

– Det var kränkningar som var fullt tillräckliga för mig att agera på och se till att de inte längre arbetade med varandra.

Kvinnan flyttades

Samma dag fick kvinnan nya arbetsuppgifter. Hon har även fått psykologhjälp av företagshälsovården för att bättre kunna hantera det inträffade.

Eftersom det handlar om en riksdagsledamot anmälde kanslichefen händelserna till gruppledaren Sven-Erik Österberg. Han kallade till sig Urban Ahlin för enskilt samtal.

– Jag förklarade för honom att det var helt oacceptabelt. Vi kan inte tolerera att en medarbetare känner sig kränkt på det sättet och jag bad honom ge sin version, säger Österberg.

Hon omplacerades, vilka konsekvenser fick det här för honom?

– Vi hade samtalet där jag uttryckte väldigt tydligt hur allvarligt jag såg på det här. Att vi absolut inte vill se något sådant med någon annan medarbetare igen.

Förnekade han att det hänt?

– Nja, han var medveten om hur hon uppfattade det men de hade olika bild. Från hans sida fanns det inget allvar bakom. Men han var medveten om att hon tagit illa vid sig.

Trakasserierna upphörde efter samtalet.

Socialdemokraterna får också en vice partisekreterare om uppgifterna stämmer känd från wikileaks som en utmärkt källa för den amerikanska ambassaden direkt in i den socialdemokratiska partiledningen.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12689908.ab

I onsdags avslöjade Aftonbladet att Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna, enligt rapporter bett den amerikanska ambassaden om PR-hjälp för att vinna opinionen för Sveriges insats i Afghanistan.

Urban Ahlin förnekade att han skulle ha begärt stöd och antydde att uppgifterna kunde vara påhittade av amerikanska diplomater för att få ambassaden i Stockholm att framstå i bättre dager mot Washington.

Tvivlade på S-vinst

Aftonbladet har nu granskat ytterligare dokument från den amerikanska ambassaden, läckta av Wikileaks, som ställer frågetecken kring två andra besök Urban Ahlin gjort.

Den 14 november 2007 bekände han öppet för den amerikanska ambassaden att han tvivlade på Socialdemokraternas möjligheter att vinna valet, trots att partiet då hade ett kraftigt försprång i opinionsundersökningarna.

– Vi har gått upp nu, men valet 2010 är långt bort. Och vi ligger efter i alla stora städer: Stockholm, Malmö och Göteborg, sa han till ambassaden.

”Ingen debatt här”

Ahlin berättade att Socialdemokraterna förlorar kriget om idéerna.

– Det är ingen debatt här, sa han. Regeringen bara fattar beslut som de sedan verkställer.

– Moderaterna har ett program. Allt vi gör är att säga nej. Vi har inga tankesmedjor som tar fram idéer, inget alternativt program.

Besöket kom efter ett tungt år för regeringen Reinfeldt, fyllt av skandaler kring ministrar. Urban Ahlin berättade enligt den amerikanska rapporten också om de rödgrönas taktik för att vinna valet 2010: att besegra regeringen med skandaler.

Dokumentet skickades till amerikanska UD i Washington nio dagar senare. Uppgifterna ansågs känsliga och ambassadör Michael Wood stämplade dokumentet som ”konfidentiellt”.

I oktober 2008 besökte Ahlin åter ambassaden. Då uppgav han, enligt rapporten, att han var nervös över att Socialdemokraterna skulle säga nej när riksdagen senare samma år skulle rösta om att öka antalet svenska soldater i Afghanistan.

 

Frågan är om Urban Ahlin har det förtroende och ledaregenskaper som behövs för att leda en socialdemokratisk nystart som Håkan Juholts högra hand. Förutsatt att uppgifterna i rapport från Mats Knutson stämmer…

Andra bloggare om ett eventuellt val av Urban Ahlin..

Juholt möblerar om. Ahlin in – Söder ut – rapport | svt.se

Söder petas
Enligt vad Rapport erfar kommer Juholt vid riksdagsgruppens sammanträde på tisdagen att föreslå riksdagsledamoten Urban Ahlin till ny gruppsekreterare. Formellt har riksdagsgruppen makten att rösta nej, men det har inte hänt tidigare i modern tid att gruppen röstat mot partiledaren i denna fråga.

Väljs Urban Ahlin till ny gruppsekreterare, innebär det samtidigt att den nuvarande gruppsekreteraren Sven-Eric Söder petas från sitt uppdrag. Han får dock behålla posten som chef för Socialdemokraternas kansli i riksdagen.

I och med detta får Urban Ahlin en tung maktställning i Socialdemokraterna. Vid sidan om uppdraget som gruppsekreterare väntas han också bli biträdande partisekreterare. Han får även sitta med i mötena med verkställande utskottet, VU.

Juholts högra hand
Som gruppsekreterare och biträdande partisekreterare blir Urban Ahlin något av Håkan Juholts högra hand. Han kommer att bistå partiledaren med råd och hjälp om hur politiken ska utformas, lösa problem som uppstår och försöka avstyra akuta kriser. Således inget enkelt uppdrag med tanke på det läge Socialdemokraterna och Håkan Juholt befinner sig i.

Skulle dränkas i skandalerna | Nyheter | Aftonbladet

Read More

Libyen – Det nya Afghanistan och när avgår Urban Ahlin?

Nu håller jag inte med skribenten i Guardian om att bara Libyen rebellerna tar sig till huvudstaden kommer Gaddafi regimen att falla. En fästning Tripoli med strider inom staden är en trolig utveckling för de Gadaffi styrkor som inte har något val och en Gaddafi familj som var enda alternativ är död eller infinna sig i Haag.. Och det finns alla möjligheter att driva ett långvarigt gerilla krig i landet även från Gaddafi klanen trogna styrkor. Eller så har möjligen Gaddafi skickat sina resplaner till Amerikanska CIA med uppmaning att inte bomba..

Med det viktiga skribenten från Guardian påpekar nedan är den starkt delade oppositionen med allt från djupt religiösa islamister som hörde till de mest hårdföra kämparna inom Al Quaida till den delning som verkar ske efter klan identitet mellan olika oppositions grupper i framtida en kamp om makten. Libyen närmar sig tack vare FN och de stormakter som drev igenom störtandet av Gaddafi på det absolut värsta gravt inkompetenta sättet en Afghanistan liknande situation och en potentiell total kollaps av den Libyska staten och samhället. Och risken är uppenbar för ett permanent inbördeskrig och delning av landet.

Artikeln borde om inte annat vara en väckarklocka för de svenska blåögda kommentatorer som talade om en ny arabisk frihetsvår modell öste-Europa i nord-afrika trots att de själva erkände visst inget om läget i landet. Och perverterandet av FN till att selektivt ge mandat för stormakter att militärt störta de diktatorer de inte gillar. För visst har FN mandat att störta fast inte störta regeringar säkerhetsrådet inte gillar enligt med doktrinen om att skydda..?

FN:s säkerhetsråd måste ikväll ta ett beslut som skyddar Libyens folk mot Gaddafi. Det är rådets skyldighet enligt FN-stadgan. Det sa Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson (S) idag i den särskilda debatten i riksdagen om situationen i Libyen. Urban Ahlin kritiserade också regeringens passiva hållning.
– Den främsta skyldigheten för en svensk utrikesminister är att ställa upp på de förtrycktas sida mot förtryckaren. FN-stadgan ger världssamfundet rätt att ingripa mot Gaddafi. Ändå förhåller sig regeringen och Carl Bildt passiva. Det är djupt olustigt.

Fast det stod visst inget i FN-mandat i flygförbuds zonen om att Nato hade rätten att bomba sönder Tripoli… Demokrati kamp borde gälla alla länder inklusive de främsta förespråkarna för Libyen ingripandet gulf staterna med Saudi Arabien i spetsen. I stället väljer man från väst att alliera sig med just gulf staterna för att störa en diktatur medan Saudi Arabiens krossande av en annan frihetsvår i Bahrain ignoreras.

Och ja förövrigt anser jag Urban Ahlin borde avgå som utrikestalesperson och direkt ansvariga för den urusla Socialdemokratiska utrikesanalysen…

Socialdemokraterna menar att Sveriges stöd också ska främja framväxten av ett starkt
civilt samhälle. Civila organisationer är oerhört svagt utvecklade i arabvärlden.
Svenska folkrörelser, fotbollslag, körer och andra föreningar har stor erfarenhet av
utbyte med människor i de forna öststaterna. Genom dessa samarbeten har det
tydligt visats hur stor betydelse kontakten mellan människor och organisationer har
för att utveckla ett civilt samhälle. Dessa erfarenheter bör nu svenskt bistånd bidra till
att överföra till Nordafrika.

Jag skulle vilja se de sångkörer och föreningar som modell Baltikum ska lära ut demokrati, kvinnors rättigheter och föreningsliv efter svensk modell till hårdföra islamister. Det går knappast att analysera omvärlden med 20 år gamla historiska modeller hämtade från en annan världsdel. Eller från medierapporter om twitter revolutioner.. Speciellt krig är något som handlar om mer än att plocka poäng mot Carl Bildt i riksdagen. Det är alla politikers ansvar om de skickar ut svenska militärstyrkor som direkt eller indirekt ska stödja användandet av våld också analyserar konsekvenser och läget med fakta från platsen.

 

 

It is only a matter of time, then, before the Libyan regime concedes defeat. But what happens next? The west is losing faith in the Transitional National Council (TNC), which seems incapable of uniting and controlling the diverse elements within the rebellion, which not only can’t get along but appear to be on the brink of fighting each other. The Islamist element among the rebel forces is strong, well-armed (thanks to raids on the regime’s munitions dumps) and implacably opposed to Nato. The main Islamist militia – the Abu Ubaidah bin Jarrah Brigade – has refused to fight under the ”infidel” banner against Gaddafi’s forces but maintains ”internal security”. These are the most likely culprits for the 28 July assassination of the rebels’ commander-in-chief General Abdul Fatah Younis, who had defected from the Gaddafi regime in the early stages of the uprising. Younis was Gaddafi’s interior minister and presided over a particularly brutal suppression of an Islamist uprising in the mid-90s.

The various other explanations for Younis’s assassination are all feasible and offer a good illustration of the chaos and infighting that characterises the opposition. One camp has it that Younis was not a genuine defector from the Gaddafi camp but a spy for the regime who was killed by the TNC; meanwhile the Islamist February 17 Martyrs’ Brigade, led by cleric Ismail al-Sallabi, claims that Younis was killed by Gaddafi infiltrators; CIA associate and former Libyan army colonel Khalifa Hifter – who had openly clashed with Younis for control of the TNC’s military umbrella, the Union of Revolutionary Forces – has also been accused of the murder

Infogat från <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/17/libya-the-next-afghanistan>

Read More

Än (s)lank Gripen ditt.. – Dags att sparka Urban Ahlin?

I bland kan man bli lite förvirrad av vem som är talespersoner för vad inom socialdemokratin. Uppenbarligen är nu Urban Ahlin den som är talespersonen både för utrikes, bistånds och försvarsfrågor. Med förstås utomordentlig expertis inom alla  områdena…

Finns Peter Hultkvist som i alla fall teoretiskt skall ha någon slags ansvar för försvarsfrågor inom socialdemokratin med när Urban Ahlin knyter upp Sverige och socialdemokratin till vad som riskerar att bli det mest långtgående militära åtagandet sedan Afghanistankriget i förhandlingar med Carl Bildt.

Här är det upp till Håkan Juholts ledarskap att lägga fast kursen men också göra klart vem som ansvara för vad eller är all utrikes och säkerhetspolitik till för Urban Ahlin att plocka statuspoäng från Carl Bildt?

Jag hoppar verkligen Urban Ahlin har grund för sin analys att bara Gadaffi försvinner kommer alla parter sätta sig ner i glad nationell försoningsdialog. Snabbt skriva en ny demokratisk konstitution och hålla demokratiska val modell Baltikum efter Sovjetunions fall. Ett exempel där tydligen Urban Ahlins främsta utrikespolitiska erfarenheter finns.

 Men jag  tror inte på det. Bara det faktum att Libyen sitter på större vapen förråd än Saddams Irak och att dessa redan börjar plundras eller Gadaffis gest att tömma fängelserna för att skicka ‘nyrekryterade’ milissoldater med vapen mot rebellerna talar för en framtida anarki modell irak efter Saddams fall. Där klan, region och olika förespråkare för maktgrupper kommer att ställas emot varandra. Eller med andra ord anarki den här gången utan amerikanska trupper på marken.

I en anarkisituation är det bara Nato som kan upprätthålla någon form av stabilitet genom en militär närvaro. Kommer Sverige svara ja om Nato via FN begär svenska trupper?

Till det kommer att Sverige dras allt längre in i konkreta militära åtaganden om samarbete med Nato som i praktiken kommit bli FNs väpnade arm. Om detta är den socialdemokratiska ledningens avsikt eller ej vet jag inte för varje sådan diskussion bemöts med att det finns FN mandat och folkrättslig grund vilket i Libyen fallet råkade vara de o så demokratiska gulfstaterna som stod för via arabförbundet.

Oavsett är det märkliga att så få ens reflekterat över varför EU stater som Tyskland valt att inte stödja det Libyen krig som drevs igenom så ogenomtänkt av de ledande NATO medlemmarna Frankrike, Tyskland och USA.

Svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik ska inte som jag tidigare sagt likt de borgerliga vara en passiv ‘camp follower’ till NATO som sitter med på följetåget vart än de ledande västmakterna tar oss.

Sverige borde kunna tänka och agera självständigt bland annat för att förhindra uruselt planerade och genomtänkta militäroperationer likt den Libyska. Där är jag en förespråkare av Collin Powells doktrin. Ska man använda militär styrka gör man det med hela sin militärmakt och en plan som tar hänsyn till alla konsekvenser och hur åtagandet ska avsluta den militära delen så fort som möjligt. 

Lybien har alla förutsättningar att bli EUs Vietnam med en fortsatt eskalerade chaos oavsett om en bomb skulle råka träffa Gadaffi eller ej.

Urban Ahlin och den högljudda socialdemokratiska bomhöger som ropad på fortsatta militära åtaganden har här ett stort ansvar om inte allt slutar verklig lyckosamt i Libyen och hela Nordafrika.

För socialdemokraterna del borde den eller de som tog fram kompromissen efter högljudda protester om att avsluta det militära Libyen engagemanget få sparken för att försett den socialdemokratiska nystarten med en kvarnsten i form av Libyen och ett konstant velande de närmaste åren.

Urban Ahlin, utrikespolitisk talesman (S), satt på söndagen i telefonsamtal samt utväxlade texter med utrikesminister Carl Bildt som var i Singapore.

– Förhandlingarna går framåt. Vi har gått ner lite mer på djupet i det som Nato har begärt och har ett bredare anslag. Och då menar jag inte brevet från Anders Fogh Rasmussen (Natos generalsekreterare) utan den mer specifika begäran som finns från Nato utifrån de brister som finns i operationen och som man behöver hjälp med.

Har ni samma bild av vad Nato vill ha?

– Ja, och det har vi haft egentligen hela tiden, svarar Urban Ahlin.

Ett fokus i partisamtalen handlar om politiska lösningar för Libyen när det råder vapenvila och ansvaret har övergått från Nato till FN och den internationella kontaktgruppen.

– Vi har haft mycket diskussioner om hur det svenska stödet kan se ut då.

Det handlar om bistånd, humanitärt stöd, demokratiuppbyggnad och en marin styrka för att bevaka vapenembargot.

Den tidigare så infekterade frågan om de åtta Gripenplanen då?

Jo, S vidhåller att de inte ska användas i upprätthållandet av flygförbudszonen över Libyen. Men nu kan Urban Ahlin tänka sig andra svenska flyguppdrag.

– Jag utesluter inte att något eller några Gripenplan kommer att vara kvar för flygspaning, säger han till TT.

S öppnar för att Gripenplan stannar – DN.SE

Juholt på bettet under helgen, men det gäller inte Reinfeldt….DEN PATETISKA PAJASEN OCH ETT GÄNG OVILLIGA AKROBATER, Socialdemokraterna: Betraktelser av ett ledarskap, Vi har varit konsekventa”, 2 gånger Juholt och 0 Reinfeldt, Juholts farsen fortsätter, En trafikfara!, Gripen kvar i Libyen, vilken ståndpunkt kommer härnäst?,

Avtal om svensk insats i Libyen är nära

Read More

Var finns riksdagspartierna i Bahrain invasionen?

Capture
Möjligen har jag missat de enhälliga fördömanden som kom från den svenska riksdagspartierna och den svenska regeringen över det Saudiska enväldets faktiska invasion och krossande av den demokratirörelse i ett annat land?

Eller finns det någon anledning till att inte rikta samma stenhård kritik mot arabiska diktatorer och diktaturer av alla slag? Eller Militär invasioner.

Kommer vi att få se Urban Ahlin och den socialdemokratiska riksdagsgruppen driva på för en isolering av Saudi Arabien och ett fördömande av dess invasion och klara brott mot folkrätten precis som man agerade mot Libyen?

Och som dess folk faktiskt vädjar om:
– Jag vill uppmana alla fredsälskande nationer att ge sitt stöd till denna protest från människor som bara kräver att få sina rättigheter på ett fredligt sätt. Vi vill ha en rättvis konstitution, rätten att säga vad vi vill och att få vara en del i hur det här landet styrs.

– Vi vill att regeringens beslut att ta in utländska trupper i landet ska fördömas och att läkare och sköterskor ska skyddas så att de kan fortsätta utföra sina uppgifter.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/bahrain-krypskyttar-skot-fran-taken

Den har ju funnit en tradition av av att de värsta diktaturerna i arabvärlden varit våra d.v.s västs diktaturer som jag hoppas är slut nu.

Om inte annat kunde Sverige och inte minst det socialdemokratiska partiet och dess utrikesledning ta steget först att stödja de folkliga demokratikämpar som det det här fallet slår ner av ett annant lands militärmakt.

Attacken mot demonstranterna genomfördes av Bahrains egna säkerhetsstyrkor tillsammans med saudiska styrkor som kallats in av regeringen. Enligt ögonvittnen på plats sköt militären urskiljningslöst med såväl gummikulor som skarp ammunition.

Det var tidigt på onsdagsmorgonen som moskéerna i huvudstaden Manama uppmanade människor att ta sig till Pärlrondellen för att hjälpa demonstranterna som samlats där.

– Vi gav oss dit så fort vi kunde, dels som moraliskt stöd men också för att kunna hjälpa till om det skulle behövas, säger Salman Khalaf.

– När vi kom dit var det tusentals demonstrerande där och säkerhetsstyrkorna hade börjat skjuta gummikulor och tårgas mot dem. Och demonstranterna var inte beväpnade. Några få hade påkar och tillhyggen och jag sa till dem att lägga ifrån sig dem eftersom det ändå inte skulle hjälpa, det skulle bara kunna användas emot dem.

Demonstranterna sjöng och ropade slagord om fred och att kungen måste avgå när de anfölls. Många blev skadade och sex dödades enligt nyhetsbyrån Reuters.

– Jag såg en man som skjutits i benet med skarp ammunition av en krypskytt och en annan som skjutits i huvudet med en gummikula, säger Salman Khalaf.

Enligt Salman Khalaf har militären nu tagit över huvudsjukhuset och samtliga läkare har tvingats därifrån efter det att de fått lämna sina identitetshandlingar ifrån sig.
Också Salman Khalaf själv blev attackerad när han senare tagit sig till sitt kontor 250 meter från Pärlrondellen.

– Omkring 30 män ur säkerhetsstyrkorna, beväpnade med maskingevär, rusade in på kontoret där jag och min kollega befann oss efter att de skjutit sönder dörren med ett hagelgevär. Vi trodde att de skulle döda oss men när min kollega började skrika ”vet ni inte vilka vi är!” så kände en av officerarna igen honom. Till slut lämnade de oss och gav sig iväg.

Bahrain: ”Krypskyttar sköt från taken” – DN.SE

Read More